Teknik Aqiqah Agar Memperoleh Keuntungan

Aqiqah diartikan sebagai penyembelihan domba/kambing untuk bayi yang dilahirkan pada tarikh ke 7, 14, atau 21. Jumlahnya 2 upaya untuk balita laki-laki & 1 sudut untuk bayi perempuan. Aqiqah menurutut norma artiya memotong, memutus atau melubangi. Siap dikatakan bahwa aqiqah ialah rambut yang dibawa si bayi saat lahir, rambut ini dikenal dengan aqiqah karena harus dicukur. Patokan dari aqiqah adalah sunnah muakkad.

Waktu penyembelihan

1. Jika memungkinkan, penyembelihan dilangsungkan pada hari ke-7. Kalau tidak, maka pada perian ke-14. Meski yang demikian masih gak memungkinkan, jadi

pada perian ke-21 daripada hari kelahirannya.2. Melepaskan anak sebutan

3. Memotong rambutnya

4. Bersedekah seberat timbangan rambutnya

Hal-hal yang di syariatkan sehubungan dengan aqiqah

1. Disunnatkan dalam memberi sebutan dan memotong rambut (menggundul) pada tarikh ke-7 mulai hari iahirnya.

2. Bagi anak laki-laki disunnatkan beraqiqah beserta 2 termuda kambing paket aqiqah jogja sedang bagi bujang perempuan 1 ekor.

3. Aqiqah ini terutama dibebankan kepada orang tua si anak, tetapi larat juga dilakukan oleh rombongan yang lain

4. Aqiqah berikut hukumnya sunnah.

Binatang sembelihan

1. Pada masalah aqiqah, binatang yang boleh dipergunakan sebagai sembelihan hanyalah kibas, tanpa memperlakukan apakah nyali besar atau puan

2. Ruang yang dituntunkan oleh Nabi SAW bertolak pada dalil yang shahih yakni pada perian ke-7 semenjak kelahiran bujang tersebut

Tumpuan hewan penyembelihan untuk aqiqah

1. Emas tempawan tidak singkat akal total atau sebelah

2. Telinga gak terpotong lebih dari sepertiga

3. Kekuatan tidak ompong

4. Kaki tidak pincang

5. Badan tidak lurus kering atau tulang tak bersum-sum

6. Ekor tidak terpotong lebih dari sepertiga

7. Satwa sembelihan bukan gila

8. Cukup umur lebih kurang satu tahun jantan alias betina yang tak sedang berbadan dua

Hikmah aqiqah1. Tumpuan memprokalmirkan kelahiran anak lawan lingkungannya.

2. Perwujudan mencicip syukur & kegembiraan atas bertambahnya umat Muhammad.

3. Mempererat persepakatan cinta bangsa yang bermufakat menghadiri tingkeban aqeqah

4. Ikut meringankan masalah social dengan klasifikasi daging aqeqah

5. Menghubugkan antara bujang dan orang tuanya cantik dalam doa maupun syafaat di hari kiamat.

Itulah penjelasan mengenai aqiqah yang akan meraih keuntungan yang luar biasa. Semoga bisa beranfaat dan memerankan wawasan member semua.